Our Winners

Mann Day Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Jayesh Bubna 100 Rs
Daisy 50 Rs
Shyam Sunder 50 Rs
Yati Lodha 50 Rs
Jayesh Bubna 50 Rs
Harsh Saboo 50 Rs

Happy Bday Piyush Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Waqar Mapari 200 Rs
Ammy Prem Raheja 50 Rs
Varsha Baid 100 Rs
Shyam Sunder Dhanuka 100 Rs
Murarilal Saboo 100 Rs
Vibha Kothari Sethia 100 Rs

Khel Khel Me Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Yash Patel 100 Rs
Kartik Masterr 50 Rs
Ammy Prem Raheja 50 Rs
Kartik Masterr 50 Rs
Yash Patel 50 Rs
Varsha Baid 50 Rs

O La La Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Varsha Baid 100 Rs
Anant Sethia 50 Rs
Kamlesh Agarwal 50 Rs
Daisy 50 Rs
Seema Vyas 50 Rs
Murarilal Saboo 50 Rs

Boom Boom Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Pradeep Baheti 100 Rs
Shivangi Goldie 50 Rs
Pradeep Baheti 50 Rs
Romeo Cphaomei 50 Rs
Sandeep Deepa 50 Rs
Kavita Mundhra 50 Rs

TAN TAN TARA Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Player 1 100 Rs
Yash Patel 50 Rs
Mayank Sakhsaria 50 Rs
Yash Patel 50 Rs
Jyoti Dharewa 50 Rs
Aayush 50 Rs

SON day Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Shivangi Goldie 200 Rs
Pradeep Baheti 50 Rs
Nandu Nani 100 Rs
Bunty Gangwani 100 Rs
Shivangi Goldie 100 Rs
Aayush 50 Rs

Fuk Fuk Fukary Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Happy Saboo 200 Rs
Payal Agarwal 50 Rs
Vibha Kothari Sethia 100 Rs
Nandu Nani 100 Rs
Ashish Baid 100 Rs
Priyanka Singhania 50 Rs

Bheja Fry Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Kamlesh Agarwal 200 Rs
Harsh Saboo 50 Rs
Bunty Gangvani 100 Rs
player1 100 Rs
Yash patel 100 Rs
Kamlesh Agarwal 50 Rs

Le dan dan Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Gopal 200 Rs
Radhe Lahoti 50 Rs
Sneha Singhania 100 Rs
Muralilal Saboo 100 Rs
Radhe Lahoti 100 Rs
Pramit Patel 50 Rs
1 4 5 6 7 8