Our Winners

MAYMON0420 Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Ismail Khan RS 100
Altaf Shaikh RS 25
Sameer Shaikh RS 50
Ashok Sethia RS 50
Ganesh Yeddu RS 50
rithvik RS 25

MAYSON0320 Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Shammi Jain RS 100
Prakash Pujari RS 25
Jeevana Jyothi Dasapalli RS 50
Pranita Koli RS 50
Nishtha Rohan Sabharwal RS 50
Happy Saboo RS 25

MAYSAT0220 Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Satish Bharathi RS 100
Patil Pravin RS 25
SUNNY RS 50
Patil Pravin RS 50
Gulfraj Shaikh RS 50
pal RS 25

MAYFRI0120 Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Pasupulesatya Pasupuletisatish RS 100
Rakesh Local RS 25
Shanu Piyush Rana RS 50
Sunita Jain RS 50
Sachin Agarwal RS 50
Naga Kishore RS 25

APRTHU3020 Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Richa Prajapati RS 100
corona warrior RS 25
vibha RS 50
Don no. 1 RS 50
Parameswari Malla RS 50
Vara Lakshmi Revalla RS 25

Vighneshay Namah Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Piyush Rana 100 Rs
Ammy Prem Raheja 50 Rs
Ammy Prem Raheja 50 Rs
Deepesh Agrawal 50 Rs
Rina 50 Rs
Piyush Rana 50 Rs

Raksha Bandhan Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Maansi 100 Rs
Bhawana Sethia 50 Rs
Kailash Bajaj 50 Rs
Khushboo Master 50 Rs
Ruchi Adwani 50 Rs
Prachi Lodha 50 Rs

Om Bhimay Namah Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Suparas Sethia 100 Rs
Bhawana Sethia 50 Rs
Nisha Wadhwa 50 Rs
Vibha 50 Rs
Shri Krishan Sharma 50 Rs
Indu Agarwal 50 Rs

Om Trayomurtaye Namah Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Murarilal Saboo 100 Rs
Player1 50 Rs
Rohit Bajaj 50 Rs
Nisha Wadhwa 50 Rs
Shyam Sunder Dhanuka 50 Rs
Vicky 50 Rs

Om Viseswaray Namah Winners List

Prize Winner Name Prize Amount
Piyush Rana 50 Rs
Anant Sethia 50 Rs
Shanu Piyush Rana 50 Rs
Lokesh Bajaj 50 Rs
Sumit Khurana 50 Rs
Shri Krishan Sharma 50 Rs
1 2 3 4 5 6 12